Đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia năm 2021 CHUẨN NHẤT

Đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia năm 2021 đã có với nội dung chuẩn nhất đã được MobiFone3g.info cập nhật ngay bên dưới giúp bạn. Hãy nhanh tay theo dõi để biết mình có thể đạt được bao nhiêu điểm và có thể đậu tốt nghiệp hay không nhé. Dù không phải là môn chính để xét tuyển đại học nhưng kết quả thi môn GDCD cũng cực kỳ quan trọng.

Môn Giáo dục công dân sẽ có thời gian thi là 50 phút với tổng 40 câu trắc nghiệm thử thách các sĩ tử. Nội dung thi khá nhẹ nhàng với nội dung tập trung chủ yếu vào lớp 12 và một số câu 11. Dự đoán nhiều thí sinh sẽ có điểm thi cao trong năm nay. Chọn ngay gói cước 4G MobiFone phù hợp để xem ổn định nhé!

dap an mon giao duc cong dan thi thpt quoc gia 2021

Đã có đáp án môn giáo dục công dân thi THPT Quốc Gia 2021

Đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia năm 2021 CHUẨN NHẤT

Môn GDCD đã được thi vào ngày 8/7/2021 vào lú 9h30 phút sáng. Thí sinh sau khi thi xong sẽ có thể thoải mái xem kết quả giải đáp án môn giáo dục công dân thi THPT Quốc Gia 2021.

Đáp án đề 301 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 301

81.A82.A83.C84.C85.B86.B87.C88.B89.D90.C
91.B92.D93.C94.A95.D96.A97.A98.B99.D100.A
101.C102.D103.A104.D105.B106.C107.C108.B109.A110.B
111.D112.C113.A114.A115.B116.A117.C118.B119.B120.

Đáp án đề 302 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 302

81-D82-C83-D84-B85-B
86-C87-C88-A89-D90-B
91-C92-A93-A94-C95-B
96-C97-B98-C99-D100-A
101-D102-B103-C104-D105-B
106-A107-B108-B109-D110-C
111-C112-A113-D114-A115-C
116-A117-D118-A119-A120-D

Đáp án đề 303 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 303

81-D82-C83-B84-D85-B
86-C87-A88-A89-A90-C
91-D92-B93-B94-A95-C
96-D97-A98-C99-A100-D
101-D102-A103-B104-C105-B
106-A107-A108-B109-C110-B
111-112-113-114-115-
116-117-118-119-120-

Đáp án đề 304 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 304

81. D82. C83. D84. C85. D86. C87. D88. C89. A90. A
91. D92. D93. B94. D95. C96. C97. B98. A99. A100. B
101. C102. B103. D104. B105.B106. B107. C108. D109. C110. B
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

Đáp án đề 305 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 305

81.D82.B83.C84.A85.A86.C87.D88.C89.B90.D
91.A92.A93.B94.B95.C96.C97.D98.A99.D100.A
101.A102.C103.A104.A105.D106.D107.D108.C109.A110.A
111.D112.A113.C114.A115.C116.C117.D118.D119.A120.

Đáp án đề 306 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105. B106. C107. A108. B109. B110. D
111. A112. D113. B114. A115. A116. C117. B118. C119. B120. A

Đáp án đề 307 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 307

81.D82.B83.D84.A85.A86.A87.B88.B89.C90.B
91.D92.A93.D94.C95.D96.B97.A98.D99.D100.C
101.D102.B103.C104.D105.C106.D107.D108.D109.C110.C
111.B112.B113.D114.B115.B116.B117.C118.C119.D120

Đáp án đề 309 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 309

81. B82. C83. D84. C85. B86. A87. B88. A89. C90. B
91. D92. A93. A94. D95. B96. A97. A98. B99. D100. C
101. B102. B103. D104. D105. A106. A107. D108. D109. C110. C
111. C112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. C120. C

Đáp án đề 310 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 310

81.B82.B83.A84.B85.C86.D87.B88.A89.D90.C
91.C92.D93.A94.D95.C96.C97.A98.D99.A100.C
101.C102.C103.A104.A105.A106.C107.A108.C109.C110.D
111.C112.C113.C114.115.A116.D117.C118.A119.D120

Đáp án đề 311 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 311

81. C82. C83. B84. C85. B86. C87. C88. A89. A90. D
91. B92. D93. B94. B95. A96. B97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. C110. C
111. D112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. D120. C

Đáp án đề 312 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 312

81. D82. A83. D84. D85. B86. B87. C88. B89. B90. A
91. C92. A93. A94. D95. D96. C97. B98. D99. C100. D
101. D102. C103. A104. D105. D106. C107. C108. B109. B110. C
111. B112. A113. C114. B115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Đáp án đề 313 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 313

81. B82. B83. D84. D85. B86. C87. D88. D89. A90. C
91. C92. A93. C94. C95. A96. C97. B98. D99. C100. A
101. A102. C103. D104. B105. D106. A107. B108. C109. A110. D
111. A112. D113. B114. A115. B116. B117. A118. C119. C120. D

Đáp án đề 314 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 314

81. B82. D83. B84. C85. A86. C87. C88. A89. D90. B
91. A92. B93. C94. A95. D96. B97. B98. D99. D100. A
101. B102. B103. A104. A105. D106. D107. D108. B109. B110. A
111. B112. B113. D114. A115. D116. A117. A118. B119. D120. D

Đáp án đề 315 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 315

81. B82. D83. C84. A85. A86. B87. A88. A89. C90. B
91. D92. B93. B94. C95. D96. B97. C98. C99. D100. D
101. C102. B103. A104. D105. C106. D107. B108. B109. C110. D
111. C112. D113. B114. C115. A116. C117. B118. C119. A120. A

Đáp án đề 316 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 316

81. A82. D83. C84. C85. D86. D87. A88. A89. D90. B
91. A92. B93. A94. B95. D96. A97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. C104. B105. C106. C107. C108. B109. A110. B
111. C112. D113. B114. A115. A116. C117. D118. B119. C120. C

Đáp án đề 317 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 317

81. C82. D83. B84. B85. C86. A87. B88. A89. B90. B
91. C92. C93. A94. D95. D96. A97. B98. A99. B100. D
101. C102. A103. A104. C105. A106. C107. C108. B109. A110. B
111. B112. C113. A114. B115. A116. C117. A118. B119. C120. C

Đáp án đề 318 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 318

81. A82. D83. B84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. C
91. B92. B93. A94. B95. A96. A97. C98. C99. C100. A
101. D102. D103. A104. B105. B106. C107. B108. C109. B110. C
111. C112. D113. D114. B115. A116. D117. A118. B119. A120. B

Đáp án đề 319 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 319

81. D82. D83. C84. B85. A86. D87. C88. A89. B90. B
91. B92. D93. C94. A95. D96. B97. C98. A99. A100. A
101. D102. B103. C104. B105. D106. C107. A108. B109. A110. C
111. C112. A113. D114. C115. A116. D117. A118. C119. C120. D

Đáp án đề 320 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 320

81. D82. D83. A84. C85. B86. A87. A88. C89. D90. A
91. C92. D93. A94. B95. A96. C97. B98. C99. D100. D
101. B102. D103. B104. A105. A106. D107. D108. D109. C110. A
111. B112. B113. C114. A115. B116. A117. C118. B119. C120. D

Đáp án đề 321 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 321

81. C82. B83. D84. B85. B86. A87. A88. B89. B90. C
91. C92. D93. A94. C95. A96. D97. A98. D99. D100. A
101. D102. D103. B104. A105. B106. A107. B108. A109. D110. B
111. A112. D113. D114. B115. D116. B117. D118. D119. A120. B

Đáp án đề 322 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 322

81. D82. C83. D84. C85. A86. B87. B88. C89. D90. B
91. A92. B93. C94. B95. D96. C97. D98. A99. C100. A
101. B102. D103. C104. D105. B106. B107. A108. C109. D110. A
111. D112. D113. B114. B115. A116. D117. A118. C119. B120. B

Đáp án đề 323 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 323

81. C82. B83. C84. A85. A86. B87. D88. B89. C90. C
91. B92. B93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. B100. C
101. A102. C103. D104. B105. A106. A107. D108. D109. B110. C
111. D112. A113. C114. B115. D116. D117. B118. A119. A120. D

Đáp án đề 324 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 324

81. A82. A83. B84. B85. A86. D87. B88. B89. A90. A
91. B92. D93. B94. C95. C96. D97. D98. A99. C100. A
101. A102. B103. B104. C105. C106. B107. B108. C109. C110. A
111. C112. D113. C114. B115. A116. C117. C118. B119. A120. A

Cấu trúc đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2021

Đề thi môn giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2021 sẽ có nhiều cấp độ nhận thức khác nhau để đánh giá thí sinh. Dựa trên các cấp độ này sẽ có các câu hỏi tương ứng. Thí sinh có kết quả cao sẽ là thí sinh có nhận thức công dân tốt.

dap an mon giao duc cong dan thi thpt quoc gia 2021

Với chi tiết về đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc Gia 2021 trên đây hi vọng đã giúp bạn nắm rõ. Nhận định về kỳ thi của mình có đủ điểm tốt nghiệp không và sẵn sàng cho thủ tục xét tuyển đại học phía trước nhé!

Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

Điểm liệt là bao nhiêu ? Quy định về điểm liệt

Lưu ý cho thí sinh bảo lưu kết quả xét tốt nghiệp THPT

Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia chính xác

Gói cước di động