Uncategorized

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán THPT năm 2020

Posted on:

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9/08 và ngày 10/08/2020 trên toàn quốc. Môn Toán được thi với hình thức trắc nghiệm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút từ 14h30 đến 16h00 chiều …

Xem đáp áp 207 208 209 210 211 212 môn Vật Lý năm 2020

Posted on:

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9/08 và ngày 10/08/2020 trên toàn quốc. Môn Lý được thi với hình thức trắc nghiệm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút từ 7h35 đến 8h25 ngày …

Đáp án môn Lý 219 220 221 222 223 224 THPT năm 2020

Posted on:

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9/08 và ngày 10/08/2020 trên toàn quốc. Môn Lý được thi với hình thức trắc nghiệm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút từ 7h35 đến 8h25 ngày …

Đáp án mã đề 201 202 203 204 205 206 môn Lý THPT 2020

Posted on:

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9/08 và ngày 10/08/2020 trên toàn quốc. Môn Lý được thi với hình thức trắc nghiệm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút từ 7h35 đến 8h25 ngày …