Gói cước 3G/4G/5G MobiFone

Gói ED50

Soạn ON ED50 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Gói 21G

Soạn ON 21G gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 60GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí tốc độ thường
 • Giá cước: 59.000đ/30 ngày

Gói HD90

Soạn ON HD90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao:  8GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói FD50

Soạn ON FD50 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 75GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Gói MAX90

Soạn ON MAX90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 90GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngừng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói M50

Soạn ON M50 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Gói cước Data & Gọi MobiFone

Gói C50N

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Soạn gửi

Gói M79

 • Data tốc độ cao: 4GB
 • Ưu đãi gọi: 1020 phút
 • Cước vượt lưu lượng: Ngắt kết nối
 • Giá cước: 79.000đ/30 ngày

Soạn ON M79 gửi 9084

Gói C120

 • Data tốc độ cao: 120GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Soạn ON C120 gửi 9084

Nhóm gói cước tiện ích

Tiện ích MobiFone