Các gói 3G MobiFone HOT

Gói MIU

 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Soạn ON MIU gửi 9084

Gói M70

 • Data tốc độ cao:  1,6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Soạn ON M70 gửi 9084

Gói M90

 • Data tốc độ cao: 2,1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Soạn ON M90 gửi 9084

Gói MIU90

 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Soạn ON MIU90 gửi 9084

Gói cước 4G MobiFone

Gói HD90

Soạn ON HD90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao:  3.5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói HDP70

Soạn ON HDP70 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 2 GB & 70 phút gọi
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Gói HDP100

Soạn ON HDP100 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 3 GB & 100 phút gọi
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 100.000đ/30 ngày

Gói HD70

Soạn ON HD70 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 2.4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Gói cước Data Plus & HDFim MobiFone

Tiện ích MobiFone