Gói cước 4G MobiFone

Gói HD70

Soạn ON HD70 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Gói HD90

Soạn ON HD90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao:  12GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói C120

Soạn ON C120 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 180 GB & Free GỌI
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Gói HDP100

Soạn ON HDP100 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 3GB & 100 phút gọi
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 100.000đ/30 ngày

Các gói 3G MobiFone HOT

Gói M50

 • Data tốc độ cao: 4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Soạn ON M50 gửi 9084

Gói M10

 • Data tốc độ cao: 0.5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 10.000đ/30 ngày

Soạn ON M10 gửi 9084

Gói cước Data Plus & HDFim MobiFone

Tiện ích MobiFone