Gói cước 3G/4G/5G MobiFone

Gói FD60

Soạn ON FD60 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 60GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 60.000đ/30 ngày

Gói ED60

Soạn ON ED60 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 60GB
 • Cước phát sinh: Miễn phí
 • Giá cước: 60.000đ/30 ngày

Gói 21G

Soạn ON 21G gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 60GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 59.000đ/30 ngày

Gói AG60

Soạn ON AG60 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 60GB
 • Cước phát sinh: Miễn phí
 • Giá cước: 60.000đ/30 ngày

Gói HD90

Soạn ON HD90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao:  8GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói D30

Soạn ON D30 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 7GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 30.000đ/7 ngày

Gói cước Data & Gọi MobiFone

Gói C90N

 • Data tốc độ cao: 120GB
 • Ưu đãi gọi: 1050 phút 
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Soạn ON C90N gửi 9084

Gói C120T

 • Data tốc độ cao: 180GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi từ phút thứ 2
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Soạn ON C120T gửi 9084

Gói C120

 • Data tốc độ cao: 120GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Soạn ON C120 gửi 9084

Gói C190

 • Data tốc độ cao: 150GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi <10 phút nội mạng
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 190.000đ/30 ngày

Soạn ON C190 gửi 9084

Nhóm gói cước tiện ích

Tiện ích MobiFone