Gói cước 3G/4G/5G MobiFone

PT70

Soạn ON PT70 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

PT90

Soạn ON PT90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 45GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói D30

Soạn ON D30 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 7GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 30.000đ/7 ngày

PT120

Soạn ON PT120 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 60GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Cước phí: 120.000đ/30 ngày

Gói HD90

Soạn ON HD90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao:  8GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

D15

Soạn ON D15 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 15.000đ/3 ngày

Gói cước Data & Gọi MobiFone

7ED

 • Data tốc độ cao: 8GB/ngày
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/7 ngày

Soạn ON 7ED gửi 9084

KC120

 • Data tốc độ cao: 45GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30ngày

Soạn ON KC120 gửi 9084

KC90

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Soạn ON KC90 gửi 9084

Nhóm gói cước tiện ích

Tiện ích MobiFone