Các gói 3G Mobifone HOT

Gói M70

 • Data tốc độ cao:  1,6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Soạn ON M70 gửi 9084

Gói M90

 • Data tốc độ cao: 2,1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Soạn ON M90 gửi 9084

Gói MIU90

 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Soạn ON MIU90 gửi 9084

Gói HD70

 • Data tốc độ cao: 2.4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Soạn ON HD70 gửi 9084

Gói FA

 • Cước ngoài gói: Tặng 1GB
 • Ưu đãi: Miễn phí dùng Facebook 1 tháng
 • Giá cước: 80.000đ/30 ngày

Soạn ON FA gửi 9084

Gói YT30

 • Cước ngoài gói: Tặng 400MB
 • Ưu đãi: Miễn phí dùng Youtube 1 tháng
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Soạn ON YT30 gửi 9084