Gói cước 3G/4G/5G MobiFone

Gói HD70

Soạn ON HD70 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Gói HD90

Soạn ON HD90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao:  8GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 90.000đ/30 ngày

Gói HD120

Soạn ON HD120 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 10GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Gói D30

Soạn ON D30 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 7GB
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 30.000đ/7 ngày

Gói M50

Soạn ON M50 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 50.000đ/30 ngày

Gói M10

Soạn ON M10 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 0.5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 10.000đ/30 ngày

Gói cước Data & Gọi MobiFone

Gói C120

 • Data tốc độ cao: 120GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Soạn ON C120 gửi 9084

Gói C120N

 • Data tốc độ cao: 120GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí cuộc gọi nội mạng <20 phút
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Soạn ON C120N gửi 9084

Gói HDP100

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Ưu đãi gọi: 100 phút nội mạng
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 100.000đ/30 ngày

Soạn ON HDP100 gửi 9084

Gói HDP70

 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Ưu đãi gọi: 70 phút nội mạng
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

Soạn ON HDP70 gửi 9084

Gói HDP120

 • Data tốc độ cao: 4GB
 • Ưu đãi gọi: 120 phút nội mạng
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày

Soạn ON HDP120 gửi 9084

Gói cước C190 MobiFone tận hưởng 120GB, 100 phút ngoại mạng

 • Data tốc độ cao: 120GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi <10 phút nội mạng
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
 • Giá cước: 190.000đ/30 ngày

Soạn ON C190 gửi 9084

Nhóm gói cước tiện ích

Tiện ích MobiFone