Đáp án đề Toán 113 -114 -115 -116-117-118 thpt quốc gia 2022

Đã có đáp án chính xác Toán THPT Quốc Gia 2022 các mã đề 113 -114 -115 -116-117-118 nên bạn hãy nhanh tay cập nhật. Mỗi mã đề sẽ có đáp án khác nhau dựa theo câu hỏi của đề đó nên bạn cần nắm rõ mình đã nhận mã đề nào và tra chính xác nhé! Xem chi tiết ngay bên dưới thôi!

Đề toán năm nay có đến 24 mã đề khác nhau, mỗi đề đều có 50 câu dưới hình thức trắc nghiệm. MobiFone3g.info sẽ cập nhật đáp án đề Toán mã 113 -114 -115 -116-117-118

dap an de toan 113 114 115 116 117 118 thpt quoc gia 2022

Cập nhật nhanh đáp án môn Toán các mã đề 113 -118

Chi tiết đáp án Môn Toán THPT 2022 mã đề 113 -114 -115 -116-117-118

Xem nhanh chi tiết đáp án Toán THPT 2022 các mã đề từ 113 đến 1198 ngay bên dưới nhé!

1. Đáp án mã đề 113

1.C 2.D 3.B
4.B 5.C 6.C
7.C 8.D 9.A
10.C 11.B 12.D
13.C 14.D 15.D
16.D 17.B 18.D
19.D 20.C 21.D
22.D 23.B 24.C
25.A 26.B 27.D
28.B 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A
34.B 35.A 36.A
37.D 38.B 39.C
40.D 41.D 42.B
43.C 44.B 45.C
46.C 47.D 48.C
49.B 50.B  

» Xem thêm: Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2022 chính xác

2. Đáp án mã đề 114

1.A 2.D 3.D
4.C 5.D 6.B
7.C 8.A 9.C
10.B 11.C 12.C
13.D 14.D 15.C
16.C 17.C 18.B
19.B 20.B 21.A
22.B 23.A 24.B
25.D 26.A 27.A
28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.C
34.B 35.A 36.C
37.D 38.D 39.A
40.D
41.A 42.C
43.A 44.C 45.D
46.A 47.B 48.C
46.A 47.B 48.C

3. Đáp án mã đề 115

1.D 2.C 3.C
4.B 5.A 6.A
7.C 8.B 9.D
10.A 11.D 12.D
13.B 14.A 15.D
16.A 17.C 18.D
19.D 20.B 21.B
22.C 23.D 24.D
25.A 26.A 27.C
28.D 29.D 30.B
31.D 32.C 33.A
34.D 35.B 36.A
37.B 38.C 39.B
40.B 41.A 42.B
43.D 44.B 45.C
46.A 47.B 48.A
49.C 50.C  

4. Đáp án mã đề 116

1.A 2.D 3.B
4.C 5.D 6.C
7.C 8.B 9.A
10.B 11.D 12.D
13.D 14.C 15.C
16.A 17.D 18.B
19.A 20.B 21.A
22.A 23.A 24.D
22.A 23.A 24.D
28.C 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D
34.D 35.A 36.D
37.A 38.D 39.C
40.A 41.C 42.A
43.A 44.C 45.D
46.C 47.C 48.C
49.C 50.D  

5. Đáp ãn mã đề 117

1.A 2.C 3.C
4.A 5.A 6.D
7.A 8.B 9.C
10.C 11.C 12.A
13.A 14.D 15.A
16.B 17.D 18.A
19.B 20.C 21.C
22.D 23.B 24.C
25.C 26.B 27.A
28.B 29.D 30.B
31.C 32.D 33.D
34.A 35.B 36.D
37.A 38.B 39.D
40.A 41.D 42.D
43.D 44.C 45.A
46.C 47.B 48.C
49.B 50.A  

»Tìm hiểu: Thủ tục phúc khảo điểm thi THPT 2022

6. Đáp án mã đề 118

1.D 2.A 3.C
4.B 5.B 6.A
7.C 8.D 9.D
10.A 11.B 12.B
13.D 14.A 15.C
16.D 17.C 18.D
19.B 20.B 21.D
22.C 23.C 24.B
25.A 26.D 27.D
28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.C
34.C 35.B 36.C
37.B 38.B 39.C
40.B 41.D 42.D
43.D 44.C 45.A
46.B 47.A 48.D
49.D 50.B  

Chúc các bạn sẽ may mắn trúng được thật nhiều đáp án đề Toán năm 2022 THPT mã đề 113 đến 118.

Nguồn: tuyensinh247.com

Gói cước di động