Tuyển sinh lớp 10

Tra cứu điểm thi vào 10 Hải Phòng 2023 – 2024 đúng nhất

Posted on:

Trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hải Phòng năm 2023 -2024 vào các ngày 1/6/2023, 2/6/2023 và 3/6/2023 với trường công và 4/6/2023, 5/6/2023, 6/6/2023 với trường chuyên bạn hẳn đã rất cố gắng. Mong chờ vào một …