Đề thi minh họa môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia 2019

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao và phân hóa rõ ràng đối với học sinh giỏi, khá, nâng cao đối với học sinh bồi dưỡng.

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Tiếng Đức có tổng cộng 50 câu hỏi trắc nghiệm và thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài.

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Xem chi tiết đề thi môn Tiếng Đức:

» Xem chi tiết: