Cách đăng ký 3G MobiFone sinh viên có 100GB mỗi tháng

Posted on:

Học sinh, sinh viên là thế hệ trẻ sử dụng di động. Với các em còn ngồi trên ghế nhà trường, MobiFone hỗ trợ đăng ký 3G cho việc học tập, khai thác thông tin từ mạng Internet với các …