Đề thi minh họa môn GDCD THPT Quốc gia 2019

Đề thi minh họa môn GDCD THPT Quốc Gia 2019 khá ngắn gọn, xúc tích và ít câu hỏi xử lý tình huống hơn so với năm 2018.

Ngày 06/12/2018 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019.

Xem chi tiết đề thi GDCD: 


» Xem thêm: