Đề thi minh họa môn Địa Lý  THPT Quốc Gia 2019

Đề thi minh họa môn Địa Lý THPT Quốc Gia 2019 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chương trình THPT là chính. Thời gian làm bài các môn xã hội là 50 phút.

Ngày 06/12/2018 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019.

Xem chi tiết đề thi Địa Lý:

» Xem thêm: