goi tien ich

Lướt Facebook thả ga với gói cước FB1 của MobiFone

Posted on:

***THÔNG BÁO: Từ ngày 1/1/2018  MobiFone ngừng triển khai tất cả các gói Facebook data gồm FB1, FB30, FA, 3FA, 6FA, 12FA. Khách hàng không thể đăng ký dùng được nữa. >>> Tham khảo ngay: Cách đăng ký 4G MobiFone để sử …

Gói FA

Posted on:

***THÔNG BÁO: Từ ngày 1/1/2018  MobiFone ngừng triển khai tất cả các gói Facebook data gồm FB1, FB30, FA, 3FA, 6FA, 12FA. Khách hàng không thể đăng ký dùng được nữa. Tham khảo ngay: Cách đăng ký 4G MobiFone để sử dụng Internet …

Gói YT30

Posted on:

*** THÔNG BÁO: Từ ngày 1/1/2018  MobiFone ngừng triển khai tất cả các gói Video data gồm YT1, YT30, MY, 3MY, 6MY, 12MY, HDY . Khách hàng không thể đăng ký dùng được nữa. >>> Tham khảo ngay: Cách đăng ký 4G …