Tìm kiếm nâng cao


Kết quả

Gói KC90

90.000đ

Data: 1GB/ngày (30GB/30 ngày).
Miễn phí gọi: Gọi nội mạng <10 phút, 30 phút ngoại mạng Mobi.
Hạn dùng: 30 ngày.

Gói KC120

120.000đ

Data: 1.5GB/ngày (45GB/30 ngày).
Miễn phí gọi: Gọi nội mạng <10 phút, 50 phút ngoại mạng Mobi.
Hạn dùng: 30 ngày.

Gói TK159

159.000đ

Data: 6GB/ngày (180GB/30 ngày).
Miễn phí gọi: Gọi nội mạng <10p, 100p ngoại mạng, YouTube, Facebook.
Hạn dùng: 30 ngày.

Gói MT160

160.000đ

Data: 2GB/ngày (60GB/30 ngày).
Miễn phí data: Sử dụng trên web và ứng dụng YouTube, Facebook.
Hạn dùng: 30 ngày.

Gói MXH120

120.000đ

Data: 1GB/ngày (30GB/30 ngày).
Miễn phí data: Gọi nội mạng <10", 30" ngoại mạng, YouTube, TikTok, Facebook.
Hạn dùng: 30 ngày.

Gói GYM1

100.000đ

Data: 3GB/tháng (cộng 1 lần).
Miễn phí data: TikTok, Instagram, YouTube, Spotify qua ứng dụng MobiFone Go.
Hạn dùng: 30 ngày.