Dời lịch thi THPT Quốc Gia năm 2020 có đúng hay không?

Posted on:

Trước đại dịch Corona đang diễn ra trên toàn thế giới, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn về kinh tế cũng như các hoạt động trong nước. Hiện nay, toàn thể học sinh sinh viên trên cả nước …