Thông tin gói M70 MobiFone

Các thông tin về gói cước M70 của MobiFone giúp khách hàng có thể biết cách đăng ký gói, gia hạn, huỷ gói và kiểm tra dung lượng gói thường xuyên khi sử dụng. Ngoài ra, bạn còn có thể thực hiện đăng ký các gói cước M70 chu kỳ dài lên đến 6 tháng đến 12 tháng.

Cách huỷ gói cước M70 MobiFone 70K thành công ngay

Posted on:

Cách huỷ gói cước M70 MobiFone khi khách hàng hết nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đổi sang gói cước khác có ưu đãi cao hơn. Để huỷ gói cước M70 MobiFone khách hàng chỉ cần soạn 1 tin nhắn …