Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2019

Đề thi minh họa môn GDCD THPT Quốc gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa môn GDCD THPT Quốc Gia 2019 khá ngắn gọn, xúc tích và ít câu hỏi xử lý tình huống hơn so với năm 2018. Ngày 06/12/2018 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã chính thức công …

Đề thi minh họa môn Địa Lý  THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa môn Địa Lý THPT Quốc Gia 2019 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chương trình THPT là chính. Thời gian làm bài các môn xã hội là 50 phút. Ngày 06/12/2018 Bộ …

Đề thi minh họa môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2019 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chương trình THPT là chính. Thời gian làm bài các môn xã hội là 50 phút. Ngày 06/12/2018 Bộ …

Đề thi minh họa môn Tiếng Trung THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao …

Đề thi minh họa môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao và …

Đề thi minh họa môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao …

Đề thi minh họa môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao …

Đề thi minh họa môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao …

Đề thi minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019

Posted on:

Đề thi minh họa năm 2019 THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh thuộc chương trình THPT, và nội dung chủ yếu là theo giáo trình lớp 12. Đề thi đảm bảo phân cấp được mức độ căn bản, nâng cao …