Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2019 tất cả các môn

Đề thi minh họa THPT QUốc Gia 2019 so với đề thi 2018 vừa qua có dễ và giảm độ khó đi khá nhiều, gia tăng nhiều câu hỏi lý thuyết, đơn giản và giảm số câu hỏi hóc búa, vận dụng chỉ còn khoảng 10% (4-5 câu).

Theo đó, đề thi đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình THPT và chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, số câu hỏi lớp 12 tăng lên so với đề thi các năm trước (khoảng 85%-90%) như văn bản và hướng dẫn mà Bộ Giáo dục và đào tạo vừa công bố cũng như lộ trình triển khai kì thi THPT quốc gia đã thông tin. Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỉ lệ rất nhỏ (không quá 10%/1 môn và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11, không có câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10). Riêng môn Ngữ văn ngữ liệu nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, còn môn Toán có xuất hiện câu hỏi có liên quan đến kiến thức lớp 10 (câu 49).

Đáp án từng môn thi theo đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2019:

» Xem chi tiết: Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2019 các môn