Danh sách trúng giải chương trình “Cào nhiều, Trúng lớn”

Với 14 giải nhất  là Điện thoại Samsung Galaxy Note 4, và 38 giải nhì là Điện thoại M9001của chương trình khuyến mại “Cào nhiều, Trúng lớn” đã tìm ra chủ nhân. Còn rất nhiều giải thưởng của chương trình khuyến mãi bạn nhé.

dichvudidong-cao nhieu trung lon

Khách hàng Nguyễn Đình Sinh, sđt : 0935 455432,  trúng giải nhì là  máy M9001.

Mobifone xin chúc mừng chủ nhân các số điện thoại đã trúng giải của Cào nhiều trúng lớn sau nhé:

Loại giải Số thuê bao Loại giải Số thuê bao Loại giải Số thuê bao
Giải nhất 9335201xx Giải nhì 9070554xx Giải nhì 1217487xx3
Giải nhất 9084303xx Giải nhì 9068533xx Giải nhì 1269915xx0
Giải nhất 9076876xx Giải nhì 9324996xx Giải nhì 9331924xx
Giải nhất 1283284xx6 Giải nhì 9053132xx Giải nhì 1213484xx9
Giải nhất 9375117xx Giải nhì 9051880xx Giải nhì 9336451xx
Giải nhất 1214691xx0 Giải nhì 1213660xx9 Giải nhì 9333006xx
Giải nhất 1285333xx1 Giải nhì 9061087xx Giải nhì 9092708xx
Giải nhất 9341585xx Giải nhì 1202410xx9 Giải nhì 1223766xx0
Giải nhất 1212966xx2 Giải nhì 9399638xx Giải nhì 9079747xx
Giải nhất 9093812xx Giải nhì 1283810xx7 Giải nhì 1203330xx1
Giải nhất 9052661xx Giải nhì 1282140xx2 Giải nhì 9068508xx
Giải nhất 9355310xx Giải nhì 9082320xx Giải nhì 9025729xx
Giải nhất 9366825xx Giải nhì 9086934xx Giải nhì 9365608xx
Giải nhất 0111111xx2 (*) Giải nhì 1286625xx8 Giải nhì 9045264xx
Giải nhì 9033480xx Giải nhì 9051880xx Giải nhì 1216069xx2
Giải nhì 9036653xx Giải nhì 1213660xx9 Giải nhì 9053473xx
Giải nhì 1284722xx4 Giải nhì 9061087xx Giải nhì 1227592xx6
Giải nhì 9333159xx Giải nhì 1202410xx9 Giải nhì 9340256xx
Giải nhì 9356366xx Giải nhì 9399638xx Giải nhì 9366604xx
Giải nhì 1263124xx6 Giải nhì 1283810xx7 Giải nhì 9030399xx
Giải nhì 9362687xx Giải nhì 1282140xx2 Giải nhì 9382052xx
Giải nhì 1202092xx0 Giải nhì 9082320xx Giải nhì 9321729xx
Giải nhì 9037872xx Giải nhì 9086934xx Giải nhì 9078123xx
Giải nhì 1265800xx5 Giải nhì 1286625xx8 Giải nhì 9030560xx
Giải nhì 9097890xx Giải nhì 9323436xx Giải nhì 9063638xx
Giải nhì 1225769xx3 Giải nhì 9334624xx Giải nhì 1267123xx8
Giải nhì 9096780xx Giải nhì 9024838xx Giải nhì 1267182xx2
Giải nhì 9037647xx Giải nhì 9078003xx Giải nhì 1284227xx5
Giải nhì 1203643xx4 Giải nhì 9384680xx Giải nhì 1222700xx8
Giải nhì 9027172xx Giải nhì 9335915xx Giải nhì 9386726xx
Giải nhì 90.7333156 Giải nhì 9391215xx Giải nhì 9025694xx
Giải nhì 93.8487236 Giải nhì 1262331xx9 Giải nhì 9069258xx
Giải nhì 908475740 Giải nhì 1285280xx9 Giải nhì 9384888xx
Giải nhì 907862051 Giải nhì 1286376xx4 Giải nhì 1289536xx9
Giải nhì 903055372 Giải nhì 9326368xx Giải nhì 9038116xx
Giải nhì 908976220 Giải nhì 9095970xx Giải nhì 1203948xx9
Giải nhì 908166415 Giải nhì 1283949xx1 Giải nhì 9067169xx
Giải nhì 1229802598 Giải nhì 9370136xx Giải nhì 9056550xx
Giải nhì 935455432 Giải nhì 9051974xx Giải nhì 9349051xx
Giải nhì 935879666 Giải nhì 9053843xx Giải nhì 9032573xx
Giải nhì 903489155 Giải nhì 9041112xx Giải nhì 9062406xx
Giải nhì 1287064749 Giải nhì 1224296xx9 Giải nhì 1217487xx3

Chúc các bạn thành công !

Hỗ trợ khách hàng

Bình luận