Cách quản lý cước điện thoại hiệu quả

Muốn điện thoại của bạn không bị trừ tiền “bất ngờ” khi điểm sang ngày mới bạn cần phải biết cách quản lý cước điện thoại hiệu quả. Nắm bắt ngay chi tiết cách kiểm dịch vụ trừ tiền Mobi, cách hủy tất cả dịch vụ Mobi, những mẹo cơ bản để không bị mất tiền tài khoản.